Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, Zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicz­nej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziała­nie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

- wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

- organizowanie ewakuacji ludności,

- przygotowanie budowli ochronnych,

- zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

- zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,

- organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,

- udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,

- walkę z pożarami,

- przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

- ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

- organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

- zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,

- doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

- doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

- doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju mają na celu:

- działalność planistyczną i prace organizacyjne,

- działalność szkoleniową i upowszechniającą w zakresie problematyki obrony cywilnej,

- przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

Organizacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.