Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.

Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:

- syreny wchodzące w skład centralnych systemów alarmowych,

- rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne,

- radiowęzły radiofonii przewodowej,

- syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych

- zakładów pracy, ochotniczych stra­ży pożarnych itp.),

- zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządze­niami nagłaśniającymi itp.).