Dzisiaj jest Czwartek. 7 lipca 2022. Imieniny obchodzą Antoni, Benedykt, Cyryl, Estera, Kira, Metody, Piotr, Pompejusz, Sędzisława, Wilibald. Do końca roku zostało 178 dni.
Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach
Autor: Marcin Smejda   

W dniu 11 grudnia 2019 roku Gmina Siemkowice podpisała Umowę na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 117310E (ul. Cmentarnej) w Radoszewicach w ramach tzw. Funduszu Dróg Samorządowych. Odbiór końcowy zadania odbył się 27 marca 2020 r.

Przebudowa blisko 1 km drogi gminnej w miejscowości Radoszewice w znaczącym stopniu przyczyni się do poprawy warunków i bezpieczeństwa mieszkańców ulic leżących przy drodze gminnej, a są to ulice: Słomiana, Kociołek, Żychty, Targowa, Niwa i innych użytkowników ruchu drogowego.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki przy kościele oraz przy cmentarzu, oczyszczono i odmulono rowy, wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome oraz nową organizację ruchu. Zadanie wykonane zostało za kwotę 579 999,00 zł z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 289 999,00 zł.

Projekt obejmował m.in. następujące rodzaje robót:

 • roboty ziemne (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)
 • roboty rozbiórkowe: nawierzchni drogi pod ściek, nawierzchni asfaltowych poza jezdnią, ścieków podchodnikowych i nawierzchni chodnika w ich rejonie; frezowanie korekcyjne.
 • jezdnia: korytowanie z zagęszczeniem podłoża pod poszerzenia; ustawienie krawężników i wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej ulicy.
 • Wykonanie ścieku z kostki brukowej;
 • Chodniki: korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej; wymiana ścieków podchodnikowych z płytami ażurowymi.
 • Zjazdy: budowę przepustów ze ściankami czołowymi, ustawienie krawężników, korytowanie z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z kostki brukowej i tłuczniowej;
 • Oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych,
 • Wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego ujętego w odrębnym opracowaniu.

Poprzez realizację celów projektu uzyskano m.in. następujące efekty:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych;
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych;
 • podniesienie standardów technicznych drogi gminnej;
 • zwiększenie dostępności transportowej;
 • poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów