Dzisiaj jest Poniedziałek. 25 maja 2020. Imieniny obchodzą Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban. Do końca roku zostało 221 dni.
Informuję, że dnia 30 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
wtorek, 24 grudnia 2019

Porządek dzienny posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XIV i XV  sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i wnioski radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Siemkowice w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/104/12 Rady Gminy Siemkowice z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2020 rok.
 12. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
 13. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy.

Protokół z XIV i XV sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego