Dzisiaj jest Poniedziałek. 26 października 2020. Imieniny obchodzą Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan. Do końca roku zostało 67 dni.
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
Autor: Irena Biecuszek   

Zarządzenie Nr 145/2020
Wójta Gminy Siemkowice
z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Siemkowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: ,,Powszechna nauka pływania dla uczniów klas I – III z terenu Gminy Siemkowice w 2020 roku”, wybrana została oferta złożona przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy ,,MEDUZA” Pajęczno.

W związku z powyższym przyznaje się dotację dla ww. podmiotu w wysokości 6.500,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Siemkowice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Siemkowice oraz w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy
/-/ Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego