Dzisiaj jest Sobota. 27 lutego 2021. Imieniny obchodzą Aleksander, Anastazja, Auksencjusz, Gabriel, Gabriela, Honoryna, Leander, Leonard, Sierosława. Do końca roku zostało 308 dni.
Informuję, że dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 19 czerwca 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVIII sesji Rady Gminy. 3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Siemkowice za rok 2019:

a/ debata nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za rok 2019;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemkowice wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2019 rok:

a/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2019 rok;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
7 .Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Siemkowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/107/20 z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice.
11.  Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
12.  Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego