Dzisiaj jest Sobota. 31 października 2020. Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, Antoni, Antonina, August, Augusta, Godzimir, Godzisz, Lucylla, Łukasz, Saturnin, Saturnina, Urban, Wolfgang. Do końca roku zostało 62 dni.
Informuję, że dnia 26 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
piątek, 19 czerwca 2020

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr XVIII sesji Rady Gminy. 3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Siemkowice za rok 2019:

a/ debata nad raportem o stanie Gminy Siemkowice za rok 2019;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Siemkowice wotum zaufania.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2019 rok:

a/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2019 rok;
b/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2020-2027.
7 .Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemkowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na obszarze Gminy Siemkowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/107/20 z dnia 29 maja 2020 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemkowice.
11.  Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
12.  Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Protokół z XVIII sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy
Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego