Dzisiaj jest Poniedziałek. 25 maja 2020. Imieniny obchodzą Epifan, Grzegorz, Imisława, Maria Magdalena, Urban. Do końca roku zostało 221 dni.
Informacja dla mieszkańców Gminy Siemkowice w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

18 czerwca 2012

_____Niniejszą informacją, rozpoczynamy prace nad przygotowaniem mieszkańców do zmian w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 25 lipca 2011 r., Nr 152, poz. 897), które w przeważającej części weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012.

_____Ustawa rewolucjonizuje dotychczasową politykę śmieciową w kraju, przenosząc odpowiedzialność w tym przedmiocie na jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże stanowczemu podkreśleniu wymaga fakt, iż wdrażanie poszczególnych postanowień tej nowelizacji będzie przebiegać etapami, o których mieszkańcy będą informowani na bieżąco.____

_____Podstawowym zadaniem jest stworzenie w każdej gminie systemu organizacyjno- technicznego, dającego możliwość prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych i takiego który nie będzie generował nadmiernych (nieuzasadnionych) kosztów.

_____Naszym celem jest przybliżenie mieszkańcom zasad jakie będą nas wszystkich obowiązywały w świetle nowych przepisów, tak abyśmy mogli razem przygotować system, który zapewni właściwą realizację nałożonych na Gminę obowiązków, a jednocześnie będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców.

_____Pierwsza, zasadnicza zmiana polega na tym, że to Gmina jest zobowiązana do odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i ich właściwego, zgodnego z obowiązującym prawem, zagospodarowania. Mieszkańcy będą wnosili opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów do Gminy. Dlatego, aby właściwie przygotować się do stworzenia sprawnego i taniego systemu, Gmina jak najszybciej musi przeanalizować, ile rzeczywiście odpadów komunalnych powstaje na naszym terenie i jaka stawka za ich odbiór oraz zagospodarowanie będzie właściwa.

_____Temu celowi służy ankieta, którą przygotowaliśmy i kierujemy do wszystkich mieszkańców jak również podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie naszej Gminy.
Liczymy, jak zawsze na zrozumienie problemu, który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich i prosimy o rzetelną odpowiedź na pytania zawarte w naszej ankiecie.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego