Dzisiaj jest Piątek. 14 maja 2021. Imieniny obchodzą Bonifacy, Bończa, Dobiesław, Jeremiasz, Jeremi, Wiktor, Wiktoriusz. Do końca roku zostało 232 dni.
Zarządzenie Nr 199/2014
Autor: Jadwiga Freus   

Zarządzenie  Nr 199 / 2014

Wójta  Gminy  Siemkowice

z  dnia  07 stycznia  2014  roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz.594 z póżn.zm) art. 27, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127 ,poz. 857 z późn, zm. ) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013r poz.885 z póź. zm.) oraz § 6, ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012  Rady  Gminy Siemkowice z dnia 24  lutego 2012 r w sprawie określenia warunków  i  trybu finansowania  rozwoju sportu  w  Gminie  Siemkowice

zarządzam co następuje:

_____§ 1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji  na wspieranie  zadań  z zakresu  rozwoju   sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014 roku.

_____ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

_____§ 2.  Ogłoszenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy  www.gminasiemkowice.pl i  Biuletynie  Informacji Publicznej.

_____§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice   na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu


Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie


 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego