Dzisiaj jest Piątek. 27 listopada 2020. Imieniny obchodzą Damazy, Dominik, Leonard, Maksymilian, Oda, Stojgniew, Walery, Wirgiliusz. Do końca roku zostało 35 dni.
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 stycznia 2015 roku
środa, 07 stycznia 2015

Zarządzenie  Nr 9 / 2015

Wójta  Gminy  Siemkowice

z  dnia  7 stycznia  2015  roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2015r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013r. poz.594 z póżn. zm. art. 27, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz.715 z późn, zm. ) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz § 6, ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012  Rady  Gminy Siemkowice z dnia 24  lutego 2012 r w sprawie określenia warunków  i  trybu finansowania  rozwoju sportu  w  Gminie  Siemkowice

zarządzam co następuje:

§ 1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji  na wspieranie  zadań  z zakresu  rozwoju   sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2015 roku.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Ogłoszenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy   ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy  www.gminasiemkowice.pl i  Biuletynie  Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia .

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice

na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu

Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie

rozwoju sportu na terenie

 

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego