Dzisiaj jest Piątek. 22 czerwca 2018. Imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina. Do końca roku zostało 193 dni.
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko praconika socjalnego

2 lipiec 2012

I N F O R M A C J A

 

o wynikach wstępnej selekcji pod względem formalnym kandydatów, którzy złożyli dokumenty w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach

 

Działając na podstawie rozdziału VI Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach wprowadzonego zarządzeniem Nr 5/2012 Kierownika GOPS Siemkowice z dnia 18  czerwca 2012r. w związku  z § 2 zarządzenia Nr 6/2012 Kierownika GOPS Siemkowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym na podstawie złożonych dokumentów.

Sprawdzono kompletność wymaganych dokumentów, a także oceniono stopień spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne. W wyniku takiej selekcji stwierdza się co następuje:

A) We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 29 czerwca 2012 r. dokumenty złożyło 6 osób.

B) Lista osób, które spełniły wymagania formalne przedstawia się następująco (w kolejności wpływu ofert):

 

Lp.   Imię i nazwisko                                       Miejsce zamieszkania

1.         Małgorzata Lechowska                        Stare Gajęcice

 

Nie umieszczenie na w/w liście jest jednoznaczne z niespełnieniem warunków określonych  w ogłoszeniu o naborze i nie zakwalifikowaniu do następnego etapu prowadzonego naboru. Osoby nie spełniające wymogów formalnych mogą odebrać złożone dokumenty w pokoju nr 38 na II piętrze.

Z osobami umieszczonymi na tej liście Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako  rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

p.o Kierownik GOPS

/-/ Izabela Marchewka

Siemkowice, dnia 02.07.2012 r.

 

 
 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego