Dzisiaj jest Piątek. 14 grudnia 2018. Imieniny obchodzą Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion. Do końca roku zostało 18 dni.
Wyniki wstępnej selekcji na stanowisko praconika socjalnego

2 lipiec 2012

I N F O R M A C J A

 

o wynikach wstępnej selekcji pod względem formalnym kandydatów, którzy złożyli dokumenty w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach

 

Działając na podstawie rozdziału VI Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach wprowadzonego zarządzeniem Nr 5/2012 Kierownika GOPS Siemkowice z dnia 18  czerwca 2012r. w związku  z § 2 zarządzenia Nr 6/2012 Kierownika GOPS Siemkowice z dnia 19 czerwca 2012 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym na podstawie złożonych dokumentów.

Sprawdzono kompletność wymaganych dokumentów, a także oceniono stopień spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne. W wyniku takiej selekcji stwierdza się co następuje:

A) We wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 29 czerwca 2012 r. dokumenty złożyło 6 osób.

B) Lista osób, które spełniły wymagania formalne przedstawia się następująco (w kolejności wpływu ofert):

 

Lp.   Imię i nazwisko                                       Miejsce zamieszkania

1.         Małgorzata Lechowska                        Stare Gajęcice

 

Nie umieszczenie na w/w liście jest jednoznaczne z niespełnieniem warunków określonych  w ogłoszeniu o naborze i nie zakwalifikowaniu do następnego etapu prowadzonego naboru. Osoby nie spełniające wymogów formalnych mogą odebrać złożone dokumenty w pokoju nr 38 na II piętrze.

Z osobami umieszczonymi na tej liście Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako  rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

p.o Kierownik GOPS

/-/ Izabela Marchewka

Siemkowice, dnia 02.07.2012 r.

 

 
 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego