Dzisiaj jest Niedziela. 18 listopada 2018. Imieniny obchodzą Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz. Do końca roku zostało 44 dni.
Zapytanie ofertowe....
Autor: Izabela Marchewka   

Siemkowice, dnia 14.05.2013 r.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMKOWICACH

ul. Plac XXX-LECIA PRL 1

98-354 SIEMKOWICE

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy„ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1)Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX- lecia PRL 1 , 98-358 Siemkowice, NIP: 832-101-77-64, Regon: 005260869.

 

2)Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Wracam do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 11 osób w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

2.1 Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia z psychologiem (maj 2013r.) Celem instrumentu jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych, automotywacji, trening motywacyjny. Grupa 11 osób, ilość godzin 30. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń....

 


Zapytanie ofertowe
 
 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego