Dzisiaj jest Niedziela. 16 czerwca 2019. Imieniny obchodzą Alina, Aneta, Benon, Budzimir, Jan, Justyna, Ludgarda. Do końca roku zostało 199 dni.
Informacja - w dniu 31 grudnia 2018 roku, o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemkowicach odbędzie się III sesja Rady Gminy Siemkowice.
Autor: Administrator   
poniedziałek, 24 grudnia 2018

Porządek dzienny posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu Nr II  sesji Rady Gminy.
3.
Interpelacje i wnioski radnych.
4.
Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/114/17 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/162/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 23 lutego 2018 r.;

2)      w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/131/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

3)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/131/17 Rady Gminy Siemkowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/163/18 Rady Gminy Siemkowice z dnia 23 lutego 2018 r.;

4)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2018-2028;

5)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.;

6)      w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siemkowice na lata 2019-2028;

7)      w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 r.;

8)      w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;

9)      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad odstąpienia od żądania zwrotu wydatków od osób korzystających z w/w programu;

10)  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

11)  w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi;

12)  w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2019 r.

5. Wolne wnioski, zapytania i odpowiedzi.
6.
Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy.

Protokół z II sesji Rady Gminy jest wyłożony do wglądu w pok. Nr 4, z którego  treścią można się zapoznać.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego