Dzisiaj jest Czwartek. 26 maja 2022. Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina. Do końca roku zostało 220 dni.
Druki do pobrania

Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC:

Wydanie/wymiana dowodu osobistego:

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:


Referat Finansowo Podatkowy

W zakresie podatków i opłat lokalnych:

Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, itp.

Wymagane dokumenty:

Koszty:

Pobór opłaty skarbowej odbywa się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

  • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości obciążone jest opłatą skarbową w wysokości 21 zł - od każdego egzemplarza.
  • Inne zaświadczenia 17 zł - od każdego egzemplarza.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  • w sprawach ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych
  • nauki, szkolnictwa i oświaty poza szkolnej

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy w BS Warta o/Siemkowice Nr 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190


SPORT


Oświadczenia majątkowe


Zezwolenie  na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika


Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego


Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Gospodarka odpadami komunalnymi


Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów