Dzisiaj jest Poniedziałek. 30 marca 2020. Imieniny obchodzą Amelia, Aniela, Częstobor, Jan, Kwiryna, Kwiryn. Do końca roku zostało 277 dni.
Druki do pobrania

Referent ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC:

Wydanie/wymiana dowodu osobistego:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Zgoda rodziców na wydanie dowodu osobie nieletniej

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego:

Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego
Oświadczenie

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Referat Finansowo Podatkowy

W zakresie podatków i opłat lokalnych:

Informacja w sprawie podatku rolnego
Deklaracja na podatek rolny
Informacja w sprawie podatku leśnego
Deklaracja na podatek leśny
Informacje w sprawie podatku od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości, itp.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydaniu zaświadczenia
  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagany)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach...
Zaświadczenie

Koszty:

Pobór opłaty skarbowej odbywa się na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

  • Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości obciążone jest opłatą skarbową w wysokości 21 zł - od każdego egzemplarza.
  • Inne zaświadczenia 17 zł - od każdego egzemplarza.

Nie podlegają opłacie skarbowej:

  • zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
  • w sprawach ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych
  • nauki, szkolnictwa i oświaty poza szkolnej

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie urzędu bądź na rachunek bankowy w BS Warta o/Siemkowice Nr 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190


SPORT

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice   na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu


Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenieOświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe radnego gminy
Oświadczenie majątkowe wójta gminy, sekretarza, skarbnika, kierownika jednostki organizacyjnej gminy

Zezwolenie  na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie

Wniosek

Oświadczenie


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Wniosek
Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem


Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

Wniosek 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego