Dzisiaj jest Wtorek. 26 maja 2020. Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina. Do końca roku zostało 220 dni.
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Autor: Irena Biecuszek   
poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wójt Gminy Siemkowice przypomina, iż na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są  zobowiązani złożyć   w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego „Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku poprzednim” – druk w załączeniu.

Przedstawiona wartości sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy – (opłaty opisane są w poniższej tabelce).

Lp.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  należy składać w pokoju nr 13w Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalny terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 ww. ustawy.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 111 ust. 1-5, dokonuje się  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek gminy: BS/Warta O/Siemkowice, nr konta: 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 w  tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: “opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

- lubw kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach,   kasa czynna od poniedziałku do piątku 700 – 1400.

Druki do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za 2018 r.
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego