Dzisiaj jest Środa. 21 października 2020. Imieniny obchodzą Bernard, Celina, Dobromił, Elżbieta, Hilary, Klemencja, Pelagia, Pelagiusz, Urszula, Wszebora. Do końca roku zostało 72 dni.
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Autor: Irena Biecuszek   
poniedziałek, 20 stycznia 2020

Wójt Gminy Siemkowice przypomina, iż na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy  z dnia 26 października 1982 roku  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są  zobowiązani złożyć   w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego „Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku poprzednim” – druk w załączeniu.

Przedstawiona wartości sprzedaży napojów alkoholowych w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 i 6 ww. ustawy – (opłaty opisane są w poniższej tabelce).

Lp.

Rodzaj sprzedanych napojów alkoholowych

opłata podstawowa pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych nie przekroczyła progu ustawowego

opłata podwyższona pobierana w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości powyżej 4,5% do 18%  alkoholu (z wyjątkiem piwa)

przy wartości sprzedaży do 37 500 zł – opłata wynosi 525,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

3.

o zawartości powyżej 18% alkoholu

przy wartości sprzedaży do 77 000 zł – opłata wynosi 2.100,00 zł

przy wartości sprzedaży powyżej 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Oświadczenia o  wartości sprzedaży napojów alkoholowych  należy składać w pokoju nr 13w Urzędzie Gminy w Siemkowicach. Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalny terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust. 7 ww. ustawy.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w art. 111 ust. 1-5, dokonuje się  w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek gminy: BS/Warta O/Siemkowice, nr konta: 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 w  tytule wpłaty należy podać adres placówki  wraz  z dopiskiem: “opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych”.

- lubw kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach,   kasa czynna od poniedziałku do piątku 700 – 1400.

Druki do pobrania:

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu za 2018 r.
 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego