Dzisiaj jest Czwartek. 7 lipca 2022. Imieniny obchodzą Antoni, Benedykt, Cyryl, Estera, Kira, Metody, Piotr, Pompejusz, Sędzisława, Wilibald. Do końca roku zostało 178 dni.
Urząd Gminy Siemkowice
Godziny pracy: poniedziałek od 8.00 do 16.00, wtorek - piątek od 7.00 do 15.00.

Adres:
Plac Wolności 1
Siemkowice
Łódzkie
98-354 Siemkowice

List: Ten adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Javascript musi być włączony żeby móc go zobaczyć.
Telefon: 43 841-72-69
Faks: 43 841-72-69

Informacje: 43 841-72-17
43 841-72-88
Adres skrytki ePUAP: /n9526flsor/skrytka

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności 1.
Można się z nim skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice,
b) przez adres e-mail: ug.siemkowice@post.pl,
c) telefonicznie: (43) 841-72-69,
d) ePUAP: /n9526flsor/skrytka

Inspektor ochrony danych.
Inspektorem ochrony danych jest Michał Bartela może się Pani/Pan z nim skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

Cel i podstawy przetwarzania.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu rozpatrzenia przesłanej do Urzędu Gminy korespondencji. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO1) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. E RODO1)

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą w zależności od celu:
a) strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Pani/Pana wniosek przekazał,
b) podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (firmy kurierskie, dostawcy usługi poczty elektronicznej),
c) podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych systemów informatycznych w Urzędzie Gminy.

Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie WWW Urzędu Gminy zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://www.gminasiemkowice.pl/index.php/component/content/article/236


aktualizacja: 30.01.2019 r.

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz podjętych działań.

 
 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów