Dzisiaj jest Niedziela. 18 listopada 2018. Imieniny obchodzą Aniela, Cieszymysł, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz. Do końca roku zostało 44 dni.
Projekty Unijne Gminy Siemkowice

Gmina Siemkowice przystąpiła do realizacji projektu „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach”. W 7 września 2016 roku została podpisana  umowa o dofinansowanie inwestycji  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Koszt inwestycji: 1 366 115,72 zł

Kwota dofinansowania: 792 148,04 zł tj. 74%

Wkład własny: 573 967,68 zł

Kompleksowa termomodernizacja w ramach zadania polegać będzie na:

 • Dociepleniu ścian zewnętrznych,
 • Dociepleniu stropu ostatniej kondygnacji,
 • Modernizacji systemu grzewczego z regulacją,
 • Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Potrzeba racjonalizacji zużycia energii są głównymi przesłankami realizacji przedmiotowej inwestycji. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku użyteczności publicznej, poprawa estetyki i ergonomii obiektu oraz obniżenie kosztów utrzymania placówki.

W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. emisji gazów cieplarnianych. Realizacja projektu jest kontynuacją działań władz Gminy Siemkowice zmierzających do uporządkowania gospodarki energetycznej w obiektach użyteczności publicznej. Wykonanie w/w inwestycji przyczyni się również do poprawy estetyki zabudowy na terenie Gminy.

Zakończenie realizacji Projektu to 30 czerwca 2017 roku.


Projekt współfinansowany jest z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Oś 4 – Leader

,,Remont świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach”

Nr umowy 01581-6930- UM0540482/13

_____W dniu 06.11.2013 r. Gmina Siemkowice złożyła za pośrednictwem LGD "Kraina Wielkiego Łuku Warty” w Osjakowie wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Remont świetlicy wiejskiej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Siemkowicach". Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację przez LGD w Osjakowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. W dniu 28 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Siemkowice o dofinansowanie projektu w wysokości  11.084,57 zł.

_____W ramach projektu w pomieszczeniu przeznaczonym na świetlicę ogólnodostępną wykonano:

 • demontaż boazerii i podłóg drewnianych,
 • naprawę oraz tynkowanie ścian,
 • pomalowano ściany i sufit,
 • posadzkę z płytek kamionkowych GRES wraz z cokolikami.

Całkowita wartość projektu wynosi: 16 872,48 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 14 323,02
 • wydatki niekwalifikowalne: 2 549,46 zł
 • kwota dofinansowania 11 084,57 zł

_____Inwestycja właśnie dobiegła końca. Dzięki realizacji projektu powstało miejsce spotkań dla społeczności lokalnej obejmujące salę z dostępem do kuchni. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do aktywizacji lokalnych twórców oraz mieszkańców chcących aktywnie zaangażować się w rozwój małej ojczyzny.


Projekt współfinansowany jest w ramach działania  ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”,

,, Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie chodnika oraz remoncie zjazdów mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Delfina , gm. Siemkowice

Nr umowy 00406-6922-UM0502810/14 z dnia 12 maja 2015 r.

W dniu 15 czerwca zostały zakończone i odebrane prace realizowane w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej polegająca na budowie chodnika oraz remoncie zjazdów mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Delfina, gm. Siemkowice.

W ramach projektu wykonano:

 • chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 725,00 m2;
 • zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej o pow. 264 m2;

Całkowita wartość projektu wynosi: 155.562,53 zł, w tym:

 • wydatki kwalifikowalne: 126.476,60
 • wydatki niekwalifikowalne: 29.085,93 zł
 • kwota dofinansowania 94.857,45 zł

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia w tym bezpieczeństwo mieszkańców, umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, jak również wpłynie na poprawę atrakcyjności i wizerunku miejscowości Delfina.

 
 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptaka



Punkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego