Dzisiaj jest Środa. 24 kwietnia 2019. Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksy, Egbert, Erwin, Erwina, Fidelis, Grzegorz, Horacy, Horacjusz, Zbroimir. Do końca roku zostało 252 dni.
Informacja dla mieszkańców Gminy Siemkowice w sprawie zmiany nazwy ulic
Autor: Zofia Kotynia   
wtorek, 03 października 2017

Informacja o zmianie nazw ulic i placu w Gminie Siemkowice, w związku z ,,ustawą dekomunizacyjną”

Siemkowice, dn. 03.10.2017r.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  Ustawą z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń  użyteczności publicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), Rada Gminy Siemkowice podjęła Uchwałę Nr XXXIV/135/17 w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazw ulic  i placu (upamiętniających  osoby, organizację, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujący taki ustrój w inny sposób) położonych na terenie Gminy  Siemkowice.

W/w Uchwała w dniu  21 września br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. U. z 2017 poz. 4029) i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia co oznacza, że
od dnia 06 października 2017r.  będą obowiązywać nowe nazwy ulic i placu.

Powyższą uchwałą następujące ulice otrzymały nowe nazwy :


w miejscowości Siemkowice:

1) ulica 22-lipca - nowa nazwa ,,ulica Przedszkolna”

2) ulica 18-Stycznia - nowa nazwa ,,ulica Kościelna”

3) Plac XXX - lecia PRL - nowa nazwa ,,Plac Wolności”

 

w miejscowości Ożegów:

1) ulica 18-Stycznia - nowa nazwa ,,ulica Długa”

W związku z powyższym rozesłane zostaną informacje o dokonanej zmianie do właściwych instytucji, a także zawiadomieni zostaną właściciele nieruchomości o zmianie adresów tychże nieruchomości, zmienione zostaną również tablice z nazwami ulic.

Zwracamy się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Ponadto informuję, że:

  1. Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową: dowody rejestracyjne pojazdu,  dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu.
  2. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zmiany zostaną naniesione z urzędu.
  3. Przemeldowanie mieszkańców ulic, w związku ze zmianą ich nazwy, dokonane zostanie z urzędu, (numery lokali pozostają bez zmian).

Zmianę nazwy ulicy i placu należy natomiast zgłosić

● w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany Staroście Pajęczańskiemu (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - ewidencji gruntów i budynków).

● niezwłocznie w Sądzie prowadzącym księgę wieczystą ( w przypadku jeśli jest ujawniona ulica dotychczasowa to czynność jest bezpłatna, a jeśli brak ujawnionej ulicy to wpisanie nowej jest za odpłatnością).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Zmiana następuje nieodpłatnie; zmiana elektronicznie zostaje zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych wraz z uwzględnieniem w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

O zmianie nazw ulic mieszkańcy we własnym zakresie winni bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje obsługujące rolników, partnerów biznesowych, dostawców energii elektrycznej , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców internetu, telewizji kablowej oraz inne instytucje, z których usług Państwo korzystają.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Urzędem Gminy w Siemkowicach nr tel. 43 841 72 69  (osoby do kontaktu: Sekretarz Gminy - Pani Magdalena Beksa, Inspektor ds. gospodarki przestrzennej - Pan Mariusz Bereś).

Wójt Gminy Siemkowice

Zofia Kotynia

 
 

Polecane Strony


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego