Dzisiaj jest Poniedziałek. 25 czerwca 2018. Imieniny obchodzą Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja, Tolisława, Wilhelm. Do końca roku zostało 190 dni.
Aktualności z gminy...
Ochrona danych osobowych
Autor: Małgorzata Piłatowicz-Burchard   
poniedziałek, 10 lutego 2014

W związku z koniecznością zwiększania świadomości obywateli na temat ochrony danych, dotyczących ich tożsamości, Urząd Gminy w Siemkowicach wraz z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim przypomina, iż w przypadku utraty dowodu osobistego, jego posiadacz ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w dowolnym organie gminy, zaś w przypadku, gdy do utraty doszło za granicą – w urzędzie konsularnym. Spowoduje to natychmiastowe unieważnienie dokumentu w systemie informatycznym, co gwarantuje jego posiadaczowi, iż nie zostanie obciążony konsekwencjami nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę.

Fakt utraty dowodu osobistego należy również zgłosić do dowolnego banku. Zostanie on odnotowany w systemie informatycznym, do którego dostęp posiadają wszystkie banki, co uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania finansowego z wykorzystaniem danych osoby, która utraciła dowód osobisty.

 
Komunikat Energetyczny
wtorek, 04 lutego 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Poniedziałek

17 luty 2014r.

Siemkowice 1;

Wtorek

18 luty 2014r.

Siemkowice 7; Pieńki Ożegowskie.

 

Czytaj więcej...
 
Informacja odnośnie terminów płatności za odpady komunalne
Autor: Andrzej Jendraszczyk   
piątek, 24 stycznia 2014

Urząd Gminy w Siemkowicach informuje że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości za okres dwóch miesięcy w określonych terminach:

1) za styczeń - luty do 20 marca;

2) za marzec - kwiecień do 20 maja;

3) za maj - czerwiec do 20 lipca;

4) za lipiec- sierpień do września;

5) za wrzesień - październik do 20 listopada;

6) za listopad - grudzień do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zbierał upoważniony pracownik gminy a także właściciel nieruchomości może uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Siemkowice Nr 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 BS Warta O/Siemkowice.

 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Siemkowice 2014
Autor: Jadwiga Freus   

W Publicznej Szkole Podstawowej w Siemkowicach 22 stycznia 2014 roku odbył się po raz dziesiąty Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej O Puchar Wójta Gminy Siemkowice dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Patronat nad turniejem objęła dyrektor szkoły Pani Ilona Kazimierczak. Organizatorem turnieju był nauczyciel Pan Arkadiusz Beśka. W tym roku po raz pierwszy w turnieju uczestniczyły drużyny dziewcząt.

W turnieju udział wzięli sportowcy:

  • z Lipnika

  • z Radoszewic

  • oraz Siemkowic

Klasyfikacja końcowa:

W kategorii dziewcząt:

  • I miejsce zdobyły uczennice z Siemkowicach
  • II miejsce z Lipnika
  • III miejsce z Radoszewic
Poprawiony: piątek, 02 lutego 2018
Czytaj więcej...
 
Niezwykły Jubileusz
Autor: Jadwiga Freus   

_____Pani Bronisława Sztandera mieszkanka wsi Laski w gm. Siemkowice 21 stycznia 2014 roku obchodziła 101 rocznice urodzin. Z okazji jakże pięknej rocznicy Wójt Gminy Zofia Kotynia odwiedziła Panią Bronisławę by w imieniu władz samorządowych złożyć dostojnej jubilatce serdeczne życzenia, pogody ducha oraz kolejnych lat w zdrowiu.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemkowice
Autor: Mariusz Bereś   

Siemkowice, dnia 17 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1392/1, 1393/1, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/4, 1617/1, 1617/2, 1617/3 i 1617/4 oraz części działek nr ewid. 1495 i 1586 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Siemkowice, zwanego „Osiedle Dąbrowa” w gminie Siemkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

_____Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Nr XII/47/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1392/1, 1393/1, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/4, 1617/1, 1617/2, 1617/3 i 1617/4 oraz części działek nr ewid. 1495 i 1586 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Siemkowice, zwanego „Osiedle Dąbrowa” w gminie Siemkowice

Czytaj więcej...
 
«pierwszapoprzednia767778798081828384858687888990następnaostatnia»

Strona 82 z 104
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego