Dzisiaj jest Środa. 18 lipca 2018. Imieniny obchodzą Arnold, Arnolf, Erwin, Erwina, Kamil, Karolina, Robert, Roberta, Szymon, Unisław, Wespazjan. Do końca roku zostało 167 dni.
Aktualności z gminy...
Gmina Siemkowice realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach”
Autor: Administrator   
wtorek, 16 stycznia 2018

Z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 299.640,00 zł. w tym dotacja w kwocie 119.856,00 zł i pożyczka w kwocie 179.784,00 zł.

 
Informacja dla odbiorców ziemniaków konsumpcyjnych
Autor: Administrator   
poniedziałek, 08 stycznia 2018

Na prośbę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, Oddział w Pajęcznie zamieszczamy poniżej informacje dla odbiorców ziemniaków konsumpcyjnych (stołówki, sklepy detaliczne, punkty zbiorowego żywienia, restauracje, bary).

INFORMACJA DLA ODBIORCÓW ZIEMNIAKÓW  KONSUMPCYJNYCH

(stołówki, sklepy detaliczne, punkty zbiorowego żywienia, restauracje, bary)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa[1] wyprodukowane w Polsce ziemniaki mogą być wprowadzane do obrotu, sprzedawane i przemieszczane w kraju tylko przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu oraz posiadać oznakowanie.

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada indywidualny numer. Bulwy ziemniaków wprowadzane do obrotu powinny być oznakowane. Oznakowanie zawierające co najmniej numer wpisu do rejestru podmiotu, który je uprawiał, zamieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym ziemniaków.

Przykład oznakowania:

Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kwiatkowski

[1] Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2138) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz.U. z 2016 r. poz. 631).

 
Urząd Gminy w Siemkowicach przypomina przedsiębiorcom o obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w każdym roku kalendarzowym w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.
Autor: Marcin Smejda   
środa, 03 stycznia 2018

Przedsiębiorcy, którym ważność zezwoleń upływa w danym roku kalendarzowym zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwoleń w terminie do 31 stycznia (bez możliwości rozłożenia opłaty na raty).

Ponadto do 31 stycznia przedsiębiorcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według wartości brutto.

Z rokiem 2016 ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wprowadzono szereg zmian m.in. związanych z regulowaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i składania oświadczeń o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Zmiany te przewidują przyznanie przedsiębiorcy dodatkowych 30 dni, w ciągu których będzie on mógł dopełnić spoczywających na nim obowiązków w zakresie złożenia oświadczenia bez obawy, że jego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygaśnie. Jednak przedsiębiorca wraz ze złożeniem oświadczenia w dodatkowym 30 dniowym terminie będzie musiał uiścić dodatkową opłatę stanowiącą 30% kwoty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy.
Dopiero niedotrzymanie tego obowiązku skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać w kasie urzędu lub na rachunek gminy:

BS Warta O/Siemkowice, nr konta: 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190

Poniżej do pobrania formularze oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu (brutto) w 2017 roku.

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholi za 2017 r.
Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholi za 2017 r.
 
Informacja dla mieszkańców Gminy Siemkowice - Usuwanie Azbestu
Autor: Administrator   
czwartek, 28 grudnia 2017

Do pobrania:

Wniosek

 

 
Informacja odnosnie Afrykańskiego Pomoru Świń
Autor: Administrator   
czwartek, 28 grudnia 2017

 
Ogłoszenie o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pracownik socjalny w wymiarze cały etat
Autor: Elżbieta Płuciennik   
środa, 27 grudnia 2017

 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 13 z 106
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego