Dzisiaj jest Środa. 19 września 2018. Imieniny obchodzą Alfons, Alfonsyna, January, Konstancja, Sydonia, Teodor, Więcemir. Do końca roku zostało 104 dni.
Aktualności z gminy...
Zarządzenie Nr 4/2018 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko opiekun środowiskowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach
Autor: Elżbieta Płuciennik   
czwartek, 19 kwietnia 2018


 
Ochotnicza Straż Pożarna w Siemkowicach zaprasza do składania ofert na realizację
Autor: Administrator   
środa, 18 kwietnia 2018

ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I NADBUDOWA DACHU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIEMKOWICACH NA DZIAŁCE 1395 OBRĘB 19 W MIEJSCOWOŚCI SIEMKOWICE.

Więcej informacji na stronie OSP Siemkowice.

Link: http://siemkowice.osp.org.pl/przetarg.php

 
Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice
Autor: Irena Biecuszek   
wtorek, 17 kwietnia 2018

Walne zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Siemkowice zostały przeprowadzone w I kwartale 2018 roku. W walnych zebraniach sprawozdawczych uczestniczyli: członkowie czynni, członkowie wspierający, członkowie honorowi, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Wzięli też udział zaproszeni goście: Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Kierownik Sekcji ds. Operacyjno- Szkoleniowych KP Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pajęcznie, przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP oraz władze samorządowe, radni, pracownik Urzędu Gminy i sołtysi.

Zebrania miały na celu podsumowania działalności w okresie sprawozdawczym za miniony rok; zrealizowanych zadań, zakupionego sprzętu, szkoleń, wyjazdów do akcji ratowniczo - gaśniczych i udzieleniu absolutorium zarządom w  jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Przyjęto plany działalności i finansowe na 2018 rok oraz podjęto uchwały.

Walne zebrania były okazją do złożenia podziękowania wszystkim strażakom za ich pomoc niesioną osobom potrzebującym w momencie zagrożenia zdrowia i życia i wyrażenia uznania za wytrwałość i pracę.

 
Z sową do schroniska
Autor: Sylwia Gryndziak   
środa, 11 kwietnia 2018

Z terenu naszej Gminy została zawieziona do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Kole k/Sulejowa niepotrafiąca latać sowa płomykówka. Z chorą nóżką od kilku dni przebywała na posesji w Siemkowicach.

 
Komunikat - Przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Autor: Administrator   
piątek, 06 kwietnia 2018

PGE Dystrybucja Łódź -Teren S.A. Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy Nr wyłączonej stacji transformatorowej Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej Miejscowości / ulice zasilane z wyłączonej stacji
16-04-2018 08 - 14 7-0142 Mazaniec Mazaniec, Siemkowice ulica 18-go Stycznia
16-04-2018 08 - 14 7-0164 Zmyślona k. Żychty Zmyślona, Kolonia Zmyślona, Radoszewice ulica Kasztańska

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.
Zamieszczona informacja znajduje się również na firmowej stronie : www.pgedystrybucja.pl.
Informację o w/w przerwach można uzyskać pod bezpłatnym numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.

 
Informacja o opłacie za zmiejszenie naturalnej retencji terenowej
Autor: Administrator   

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Siemkowice w terminie do 09.04.2018 r. dostarczając wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Siemkowice oraz w BIP Gminy Siemkowice, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój Referat Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Siemkowice realizując obowiązek ustawowy – w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne w kasie Urzędu Gminy Siemkowice lub na rachunek bankowy urzędu gminy, wskazany w informacji.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta księgą wieczystą o numerze KR3I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

  • budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)
  • parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych: 1427 m2 (14,27ar)
  • droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

Ponieważ wody opadowe są częściowo retencjonowane przez właściciela nieruchomości w szczelnym zbiorniku betonowym o pojemności 18m3, do naliczenia opłaty zostanie zastosowana niższa stawka (do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok)

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

Odnośnik do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Pliki do pobrania:

Oświadczenie
 
«pierwszapoprzednia123456789101112131415następnaostatnia»

Strona 13 z 112
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


Ochrona Danych Osobowych


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego