Dzisiaj jest Piątek. 14 maja 2021. Imieniny obchodzą Bonifacy, Bończa, Dobiesław, Jeremiasz, Jeremi, Wiktor, Wiktoriusz. Do końca roku zostało 232 dni.
Błąd
 • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
 • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/orkiestra_rado_2016,crop=1,crop_factor=1,ratio=0,width=280,height=150,thumbs=0
Aktualności z gminy...
2 sierpnia 2016 roku w Radoszewicach odbył się koncert Orkiestry Dętej z Siemkowic
Autor: Jadwiga Freus   
środa, 03 sierpnia 2016

Orkiestra Dęta zagrała podczas odpustu parafialnego Matki Boskiej Anielskiej, który przypada w tym dniu. Miejscem wieczornego koncertu był plac przed strażnicą OSP w Radoszewicach.

Muzycy kontynuują tym wieloletnią tradycję odpustowego grania , które zrodziło się wiele lat temu w Siemkowicach. Już po raz drugi, na zaproszenie społeczności wsi Radoszewice artyści z naszej Gminy zaprezentowali swoje umiejętności w czasie parafialnego święta.

{gallery}orkiestra_rado_2016,crop=1,crop_factor=1,ratio=0,width=280,height=150,thumbs=0{/gallery}

 
Zaproszenie na koncert orkiestry dętej
Autor: Jadwiga Freus   

 
Serwis internetowy poświęcony obrotowi nieruchomościami rolnymi
piątek, 29 lipca 2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. Agencja Nieruchomości Rolnych uruchomiła specjalny serwis internetowy poświęcony nowym przepisom regulującym obrót nieruchomościami rolnymi. Serwis dostępny jest pod adresem: www.gospodarstwopolska.pl

Informacje zamieszczone na portalu kierowane są do rolników oraz osób zainteresowanych gruntami rolnymi.

 
„Kobieta w biznesie”
poniedziałek, 25 lipca 2016

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r.

przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu

Kobieta w biznesie

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski.

Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

 • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
 • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN
 • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
 • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.

Dodatkowe informacje, terminy rekrutacji oraz dokumenty projektu dostępne są na:

http://larr.pl/kobieta-w-biznesie/

Realizator projektu:

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź,
tel. 042 208 92 01, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
„Sukces we własnej firmie”
poniedziałek, 25 lipca 2016

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00

Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do  projektu „Sukces we własnej firmie” realizowanego w ramach Poddziałania VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego WUP Łódź.

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób po 30. roku życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

I. Uczestnictwo w projekcie:

 1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca  bez pracy, w wieku powyżej 30 lat, tj. osoba, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma więcej niż 30 lat.
 2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć osobę:

a)     mającą powyżej 50 lat – oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin;

b)    będąca osobą długotrwale bezrobotną – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie;

c)     będąca kobietą;

d)    będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:

 • osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
  • o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
  • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,
  • bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
   • chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
   • upośledzoną umysłowo,
   • wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;

e)     będąca osobą o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

3. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która uczy się, lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.

5. Do projektu zostanie przyjętych 80 osób w tym min. 55 kobiet.

II. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.pl i www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie oraz w biurze projektu.

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych

1.    Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 1.08.2016 r. do 22.08.2016 r1.  . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. Do wydrukowanego  i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD także podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki.
2.    Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia osoby nieaktywnej zawodowo  dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu (na stronie FFW www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl).
IV.    Potrzebne adresy:
•    Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.
•    Biuro projektu mieści się przy ul. Wólczańskiej 51, 90-608 Łódź, godziny przyjęć 9:00 – 17:00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 4509867/+48 885 243 187 lub adresem e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. / Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

1 Realizator projektu zastrzega sobie prawo zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy dwukrotnie liczbę miejsc w projekcie.

Regulamin

I. kładanie formularzy rekrutacyjnych

 
Zapytanie ofertowe o cenę na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z Gminy Siemkowice
Autor: Izabela Marchewka   
poniedziałek, 18 lipca 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: - usług dożywiania dzieci w szkołach podstawowych umiejscowionych na terenie Gminy Siemkowice współfinansowanych z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach

ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice


2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dowóz posiłku dla ok. 40 dzieci uczęszczających do szkół:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipniku,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radoszewicach.


3.Termin realizacji zamówienia 02.09.2016 – 29.06.2017 r.

 1. Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni tzw. drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety.

 • Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml.

 • Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g.

 • Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.

 • Posiłki muszą być porządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. Norm żywienia Instytutu żywności i żywienia w Warszawie)

 • Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia

 • Wykonawca zapewnia częściowo naczynia – talerze, sztućce.

 • Brudne naczynia zabierane będą przez wykonawcę i przywożone czyste – zgodnie z przepisami wyparzone

 • Wykonawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu dostarczania posiłków (dni, godziny i ilość posiłków w danym dniu) z Dyrektorami w/w szkół.

 • Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach a także Dyrektorom do szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Kierownika GOPS działającego w porozumieniu z Dyrektorami szkół będą brane pod uwag przez Wykonawcę.

 • Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 • oferta

 • oświadczenie oferenta

 • umowa

 

7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta wraz z resztą załączników - winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanymi: oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorami umowy – sporządzonej w dwóch egzemplarzach (załącznik nr 3) należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach”

 

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 02.08.2015r. do godz. 14:30

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, pok. 38, lub przesłać pocztą.

9. Termin związania ofertą 02.09.2016 – 29.06.2017

10. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Izabela Marchewka, tel. 43/ 84-72-69

Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 

 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 126 z 187
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego