Dzisiaj jest Piątek. 14 maja 2021. Imieniny obchodzą Bonifacy, Bończa, Dobiesław, Jeremiasz, Jeremi, Wiktor, Wiktoriusz. Do końca roku zostało 232 dni.
Aktualności z gminy...
Informacja o przystąpieniu do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Siemkowice
Autor: Jolanta Sobera   
poniedziałek, 25 stycznia 2016

Gmina Siemkowice przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Rozpoczęcie prac nad opracowaniem Planu jest podyktowane m.in. uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej, opracowaniem potrzeb rozwojowych gminy Siemkowice w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020 oraz jest niezbędne w celu pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na zamierzenia inwestycyjne gminy i społeczności lokalnej w zakresie ekologicznych źródeł energii w perspektywie lat 2014 - 2020.

Równolegle informuje się, że w związku z opracowywaniem Planu, przeprowadzona zostanie wśród mieszkańców gminy ankieta dotycząca indywidualnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz używanych w przedsiębiorstwach.

Czym jest PGN?

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem o charakterze strategicznym, który stanowi usystematyzowanie działań w gminie na rzecz poprawy jakości powietrza, a tym samym zmniejszenia emisji CO2.

Ograniczenie emisji można osiągnąć między innymi poprzez:

 • termomodernizację budynków,
 • modernizację systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, usługowych, produkcyjnych,
 • wymianę węglowych kotłów na kotły opalane gazem ziemnym lub biomasą,
 • instalację odnawialnych źródeł energii typu: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła,
 • instalacje energooszczędnych technologii produkcji.

Plan niskiej emisji pozwoli na:

 • zaplanowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizację priorytetowych dla gminy projektów w latach 2015-2020,
 • wzmocnie szansy uzyskania przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE w NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020.

Korzyści z przygotowania planu to:

 • Umożliwienie pozyskania dotacji z UE.
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego.
 • Poprawa estetyki gminy.
 • Rozwój Gminy.
 • Oszczędności energetyczne.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Siemkowice stwarza szanse na uzyskanie przez gminę i przedsiębiorców dofinansowania ze środków UE, co zwiększa konkurencyjność gospodarki i prowadzi do wzrostu zatrudnienia oraz rozwoju gospodarczego regionu. Dla jego opracowania konieczna jest rzetelna inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i planowanych inwestycji dot. oszczędności energii.

Włączcie się aktywnie do opracowania
PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
dla Gminy
Siemkowice
wypełnijcie ankietę dostępną na stron
ie internetowej: www.gminasiemkowice.pl
lub pobierzcie ją w Urzędzie Gminy.

Ankieta dla mieszkańców
Ankieta dla przedsiębiorców
 
103 lata Pani Bronisławy Sztandera
Autor: Jadwiga Freus   
piątek, 22 stycznia 2016

Najstarsza żyjąca babcia naszej gminy Pani Bronisława Sztandera mieszkanka wsi Laski obchodziła 21 stycznia 2016 roku 103 rocznicę urodzin.

Z okazji urodzin rodzina zamówiła mszę św dziękczynną, którą odprawił dziekan z parafii św. Marcina w Siemkowicach, ks Paweł Hadaś. By pomodlić się wraz z seniorką rodu za jej zdrowie, do kościoła przybyła rodzina oraz mieszkańcy wsi Laski nie zabrakło też przedstawicieli władz samorządu Gminy Siemkowice Wójta Pani Zofia Kotyna, sekretarza Gminy Pani Magdaleny Beksa , Tadeusza Ślusarka - Członka Zarządu Powiatu Pajęczańskiego oraz radnej wsi Laski Pani Marii Szymańskiej. Pani Bronia w głębokim skupieniu wysłuchała mszy św. a za życzenia, kwiaty i prezenty serdecznie wszystkim dziękowała.

Wójt Gminy Pani Zofia Kotynia składając życzenia powiedziała. "Ten Jubileusz jest bardzo szczególnym powodem do dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Siemkowice. Cieszę się i gratuluje, że mogę Pani życzyć kolejnych spokojnych i szczęśliwych chwil w klimacie życzliwości i troski z jaką otacza Panią rodzina".

Urodziny naszej dostojnej jubilatki zbiegły się z Dniem Babci i Dziadka życzymy aby wszystkie nasze babcie i dziadkowie dożyli w zdrowiu tak długich lat i mieli w sobie tyle optymizmu i wiary co najstarsza w naszej gminie babcia, babcia Bronia z Lasek.

 
101 lat Pani Marianny Borczyk
Autor: Jadwiga Freus   
piątek, 22 stycznia 2016

3 stycznia 2016 roku mieszkanka gminy Siemkowice Pani Marianna Borczyk z domu Kita obchodziła 101 rocznicę urodzin. Szanownej Jubilatce zdrowie nie pozwoliło uczestniczyć we mszy św w kościele parafialnym. Rodzina przyjaciele oraz goście zaproszeni na prośbę jubilatki zebrali się w domu gdzie wspólnie modlili się za jej zdrowie. W uroczystości uczestniczyły władze samorządu Gminy Siemkowice Wójt Pani Zofia Kotynia, sekretarza Urzędu Gminy Pani Magdaleny Beksa, Tadeusza Ślusarka - Członka Zarządu Powiatu.

Pani Marianna urodziła się w Radoszewicach obecnie mieszka wraz z córka Anną Zygoń w Siemkowicach. Wychowała  czworo dzieci doczekała się 14 wnuków i 18 prawnuków.

3 stycznia 2016 roku mieszkanka gminy Siemkowice Pani Marianna Borczyk z domu Kita obchodziła 101 rocznicę urodzin. Szanownej Jubilatce zdrowie nie pozwoliło uczestniczyć we mszy św w kościele parafialnym. Rodzina przyjaciele oraz goście zaproszeni na prośbę jubilatki zebrali się w domu gdzie wspólnie modlili się za jej zdrowie. W uroczystości uczestniczyły władze samorządu Gminy Siemkowice Wójt Pani Zofia Kotynia, sekretarza Urzędu Gminy Pani Magdaleny Beksa , Tadeusza Ślusarka - Członka Zarządu Powiatu

Pani Marianna urodziła się w Radoszewicach obecnie mieszka wraz z córka Anną Zygoń w Siemkowicach. Wychowała czworo dzieci doczekała się 14 wnuków i 18 prawnuków.

 
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników za I półrocze 2016 r.
Autor: Krystyna Augustyniak   
piątek, 15 stycznia 2016

Informuje się mieszkańców gminy ,że w 2016r producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu tego producenta rolnego w terminie :

od 1 lutego do 29 lutego 2016 wraz z fakturami z okresu od 1 sierpnia 2015 do 31 stycznia 2016r.

Stawka wynosi 1 zł od 1 litra oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016r wyniesie 86 zł.

 
„SIEMKOWICE BOGACTWO HISTORII, MIEJSCA I LUDZI”
Autor: Jadwiga Freus   
piątek, 08 stycznia 2016

Gośćmi Radia ZW były Alina Urbaniak i Jadwiga Freus, autorki książki "Siemkowice - bogactwo historii, miejsca i ludzi". "Książka oddaje panującą we wsi atmosferę, wzajemną pomoc oraz pokazuje prawdziwą mądrość minionych pokoleń żyjącą w harmonii z otaczającą przyrodą" - pisze we wstępie wieluński etnograf, Tomasz Spychała. Książka w nakładzie ok 800 egzemplarzy zostanie wydana na przełomie stycznia i lutego tego roku. O publikacji z autorkami rozmawia, Alina Frejusz.

Odnośnik do strony Radia ZW:

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=19263

 
Zarządzenie Nr 64/2016 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2016r.
czwartek, 07 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 64/2016

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7 stycznia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2016r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r poz.1515,poz. 1045 i poz.1890). art 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz.715 z 2015 r. poz.1321)  art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz.379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz  2015r poz. 238, poz. 532, poz. 1045. poz. 1117 poz. 1130 poz,1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz.1854 i poz. 1890) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012 Rady Gminy Siemkowice z dnia 24 lutego 2012r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Siemkowice

zarządzam co następuje:

§1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2016 roku.

2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy www.gminasiemkowice.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Ogłoszenie o naborze wniosków
Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice
na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu
 
«pierwszapoprzednia121122123124125126127128129130131132133134135następnaostatnia»

Strona 132 z 187
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego