Dzisiaj jest Poniedziałek. 26 października 2020. Imieniny obchodzą Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan. Do końca roku zostało 67 dni.
Aktualności z gminy...
Ogłoszenie - stypendium szkolne
Autor: GOPS Siemkowice   
wtorek, 06 maja 2014

Informujemy osoby ubiegające się o udzielenie stypendium szkolnego o obowiązkowe doręczenia faktur lub rachunków za zakup artykułów szkolnych oraz oryginałów biletów miesięcznych za okres I-V 2014r.
Faktury prosimy przynosić do 30 maja 2014r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach.
Przypominamy o obowiązku informowania GOPS o wszelkich zmianach w sytuacji dochodowej rodziny i przedłożenia odpowiednich dokumentów z tym związanych.

 
III Gminne Swięto Straży
Autor: Jadwiga Freus   
poniedziałek, 05 maja 2014

W tym roku w Radoszewicach odbyły się trzecie wspólne obchody Dnia Strażaka z udziałem wszystkich jednostek z terenu gminy.

Jednostki z pocztami sztandarowymi przybyły do Radoszewic z Lipnika, Siemkowic, Ożegowa, Mokrego i Lasek. Wszyscy zebrani wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach:

  • Wójt Gminy Pani Zofia Kotynia,
  • Członek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego Tadeusz Ślusarek,
  • Honorowy prezes Zarządu Gminnego Bogdan Błasiak,
  • Radni wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Moryniem.
Czytaj więcej...
 
Życzenia dla strażaków
Autor: Zofia Kotynia   

W Dniu Świętego Floriana
wszystkim strażakom, druhom i druhnom Jednostek OSP z terenu Gminy Siemkowice,

składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania,
za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie,
za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.


Wójt Gminy Siemkowice Zofia Kotynia oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Waldemar Moryń

 

III Gminne Święto Straży odbędzie się w Radoszewicach 3 maja 2014r. na które serdecznie zapraszają organizatorzy.

 
Zapytanie ofertowe...
poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Siemkowice, dnia 28.04.2014 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEMKOWICACH

ul. Plac XXX-LECIA PRL 1

98-354 SIEMKOWICE

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji do projektu pn. „Wracam do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

1) Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX- lecia PRL 1 , 98-358 Siemkowice, NIP: 832-101-77-64, Regon: 005260869.


2) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu pn. „Wracam do pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla 11 osób w tym bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

2.1 Trening umiejętności społecznych – grupowe zajęcia z psychologiem (maj 2014r.) Celem instrumentu jest wzmocnienie i wypracowanie kompetencji miękkich, umiejętności komunikacyjnych, automotywacji, trening motywacyjny. Grupa 11 osób, ilość godzin 30. W ramach instrumentu firma świadcząca usługę zapewni we własnym zakresie catering, materiały szkoleniowe, notatniki, długopisy, rzutnik do wyświetlania slajdów związanych z tematyką spotkań, tablice stojącą wraz z blokiem do pisania oraz pozostałe elementy niezbędne do realizacji powyższego instrumentu oraz przeprowadzi ankietę ewaluacyjną na początku i na końcu szkoleń

Czytaj więcej...
 
ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

ZARZĄDZENIE Nr 214/2014

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach

Na podstawie art. 129 § 1 i art.130 § 2  ustawy z dnia 26 czerwca  1974r. - Kodeks Pracy(t.j. Dz. U z  1998r. Nr  21, poz. 94 z późn. zm.) w związku z art.7 pkt 1 i 3 oraz art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr  223, poz.  1458 z późn. zm.) i art.1 pkt1 lit. f ustawy z dnia  18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r nr 4, poz. 28 z  późn. zm.) oraz  §  8  ust.1  i 5 Regulaminu Pracy Urzędu  Gminy w Siemkowicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 69/2011 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 29 grudnia 2011r., zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyznacza się dodatkowe dni wolne od pracy w 2014 roku w Urzędzie Gminy w Siemkowicach w zamian za święta przypadające w sobotę obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym, jak następuje:

1. 2 maja 2014r. (piątek) dla I grupy pracowników i 20 czerwiec 2014r (piątek) dla II grupy pracowników w zamian za   święto 3 maja 2014r. (Święto Narodowe Trzeciego Maja) ,

2. 10 listopada 2014r. (poniedziałek) dla I grupy pracowników i 24 grudnia 2014r (środa) w zamian za święto 1 listopada 2014r. (Wszystkich Świętych).

Grupy pracowników świadczących pracę w poszczególnych dniach ustali Wójt w porozumieniu z kierownikami referatów.

Czytaj więcej...
 
Komunikat Energetyczny
piątek, 18 kwietnia 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Wtorek

29 kwiecień 2014r.

W godz. 8-14: Siemkowice 5.

Środa

30 kwiecień 2014r.

Siemkowice 5,

Czytaj więcej...
 
«pierwszapoprzednia136137138139140141142143144145146147148149150następnaostatnia»

Strona 139 z 166
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego