Dzisiaj jest Poniedziałek. 26 października 2020. Imieniny obchodzą Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan. Do końca roku zostało 67 dni.
Aktualności z gminy...
Rolniku - upadek to nie przypadek
piątek, 11 kwietnia 2014

............................................................

Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych jest spowodowana upadkami.W 2013 roku, na terenie województwa łódzkiego, zgłoszono do KRUS 2053 wypadki przy pracy rolniczej. Blisko 52% z nich stanowiły upadki osób.

Duża ilość upadków rolników podczas pracy jest spowodowana złym stanem nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych na terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków atmosferycznych. Szczególnie w okresie zimowym, opady śniegu i deszczu oraz towarzyszącego opadom mrozy powodują, że podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.

Często do upadków na terenie gospodarstw dochodzi także wskutek pospiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi komunikacyjne, które nie są wydzielone lub zostają źle wydzielone, albo też nieuprzątniętych dojść do budynków i nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie robocze.

Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika, że szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach i przejściach budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie zagrożenia konstrukcyjne.

Czytaj więcej...
 
Zarządzenie Nr 215/2014 Wójta Gminy Siemkowice z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

Siemkowice, dn. 07.04.2014 r.


Zarządzenie  Nr 215/2014

Wójta Gminy Siemkowice

z dnia 7  kwietnia 2014 r.

w sprawie : sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz 651 z późn. zm.) oraz na podstawie §2, ust. 1 uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy w Siemkowicach z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata z a r z ą d z a  s i ę, co następuje.

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży, nieruchomości wykazane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu i sołectwa Siemkowice, a zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 21 dni od dnia wywieszenia zarządzenia.

Czytaj więcej...
 
Komunikat Energetyczny
środa, 02 kwietnia 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Piątek

11 kwiecień 2014r.

W godz. 8-14: Siemkowice 1

Poniedziałek

14 kwiecień 2014r.

W godz. 14-16: Siemkowice 8.

Czytaj więcej...
 
Komunikat Energetyczny
środa, 26 marca 2014

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Łódź-Teren

Rejon Energetyczny Bełchatów

Obszarowe Centrum Dyspozytorskie Wieluń

ul. Sieradzka 62

98 -300 Wieluń

tel. 043 8420201

KOMUNIKAT ENERGETYCZNY !

Rejon Energetyczny Bełchatów , Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Wieluniu informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami eksploatacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej do odbiorców zasilanych z poniżej podanych stacji transformatorowych:

Czwartek

03 kwiecień 2014r.

Siemkowice 7;

Piątek

04 kwiecień 2014r.

Siemkowice 7 ;

Poniedziałek

07 kwiecień 2014r.

Pieńki Ożegowskie;

w godz. 8-14:; Katarzynopole.

Czytaj więcej...
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach.
Autor: Zofia Kotynia   
poniedziałek, 24 marca 2014

Wójt Gminy Siemkowice

ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), w oparciu o Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siemkowicach.

Do udziału w konkursie może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654z późn. zm.) tj.:

  1. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1) posiada wykształcenie wyższe - preferowane medyczne,

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika.

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo  ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi i co najmniej trzyletni staż pracy,

4) nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

2.  Wymagane dokumenty;

Czytaj więcej...
 
Powitanie wiosny przez przedszkolaków
poniedziałek, 24 marca 2014

 
«pierwszapoprzednia136137138139140141142143144145146147148149150następnaostatnia»

Strona 140 z 166
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego