Dzisiaj jest Wtorek. 11 sierpnia 2020. Imieniny obchodzą Aleksander, Herman, Ligia, Lukrecja, Włodzimierz, Włodziwoj, Zuzanna, Zula. Do końca roku zostało 143 dni.
Aktualności z gminy...
Niezwykły Jubileusz
Autor: Jadwiga Freus   

_____Pani Bronisława Sztandera mieszkanka wsi Laski w gm. Siemkowice 21 stycznia 2014 roku obchodziła 101 rocznice urodzin. Z okazji jakże pięknej rocznicy Wójt Gminy Zofia Kotynia odwiedziła Panią Bronisławę by w imieniu władz samorządowych złożyć dostojnej jubilatce serdeczne życzenia, pogody ducha oraz kolejnych lat w zdrowiu.

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Siemkowice
Autor: Mariusz Bereś   

Siemkowice, dnia 17 stycznia 2014 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1392/1, 1393/1, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/4, 1617/1, 1617/2, 1617/3 i 1617/4 oraz części działek nr ewid. 1495 i 1586 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Siemkowice, zwanego „Osiedle Dąbrowa” w gminie Siemkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

_____Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) oraz uchwały Nr XII/47/11 Rady Gminy Siemkowice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 1392/1, 1393/1, 1605/1, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616/1, 1616/2, 1616/3, 1616/4, 1617/1, 1617/2, 1617/3 i 1617/4 oraz części działek nr ewid. 1495 i 1586 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Siemkowice, zwanego „Osiedle Dąbrowa” w gminie Siemkowice

Czytaj więcej...
 
Podsumowanie roku kulturalno-sportowego w powiecie pajęczańskim

 

____Uroczysta, coroczna gala „Podsumowania roku kulturalno sportowego” odbyła się 17 stycznia br. w nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Hucie, gm. Kiełczygłów.  Podobnie jak w latach ubiegłych gala była okazją do uhonorowania osób i instytucji w sposób szczególny zaangażowanych w rozwój życia kulturalnego i sportowego w powiecie pajęczańskim oraz do podsumowania najważniejszych wydarzeń kulturalnych minionego 2013 roku.

____W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Wicewojewoda Łódzki Paweł Bejda oraz samorządowcy z Powiatu Pajęczańskiego.

Wyróżnienia  Starosty Pajęczańskiego za działalność w dziedzinie kultury w 2013 roku:

 1. Chóru „Kwiaty Polne” działającego przy Związku Emerytów i Rencistów w Sulmierzycach
 2. Chóru działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pajęcznie
 3. Amatorskiego Zespołu Śpiewaczego „Alek i Babki” z Gminy Rząśnia
 4. Kabaretu Ludowego „Malwinki”  z Siemkowic
 5. Stowarzyszenia Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża
 6. Zespołu Śpiewaczego „Trębaczewianie” działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Trębaczew
 7. Zespołu Śpiewaczego „Jankowskie Wolanki” z Gminy Strzelce Wielkie
 8. Związku Młodzieży Wiejskiej z Nowej Brzeźnicy
 9. Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobrownikach
 10. Zespołu Si-LORD z Gminy Siemkowice
Czytaj więcej...
 
Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. (.pdf 109,89 kB)

 
Orszak Trzech Króli
Autor: Jadwiga Freus   

_____Orszaki Trzech Króli organizowane w archidiecezji częstochowskiej przeszły 6 stycznia ulicami Częstochowy, Zawiercia, Radomska, Żarek,Wielunia i Działoszynia.
_____Orszak Trzech Króli w Działoszynie rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie. Mieszkańcy licznie wzięli udział w tym kolorowym święcie w środku zimy.
_____Rodzi się nowa tradycja. Czy w Siemkowicach w przyszłym roku zorganizujemy podobny orszak, w którym uczestniczyć będą mieszkańcy naszej gminy?
_____Trzej Królowie już są. Odwiedzali w tym roku domy zapraszając mieszkańców do organizacji podobnego orszaku w 2015 roku.

Relacja z orszaku Trzech Króli w Działoszynie.

 
Zarządzenie Nr 199/2014
Autor: Jadwiga Freus   

Zarządzenie  Nr 199 / 2014

Wójta  Gminy  Siemkowice

z  dnia  07 stycznia  2014  roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz.594 z póżn.zm) art. 27, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127 ,poz. 857 z późn, zm. ) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013r poz.885 z póź. zm.) oraz § 6, ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012  Rady  Gminy Siemkowice z dnia 24  lutego 2012 r w sprawie określenia warunków  i  trybu finansowania  rozwoju sportu  w  Gminie  Siemkowice

zarządzam co następuje:

_____§ 1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji  na wspieranie  zadań  z zakresu  rozwoju   sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014 roku.

_____ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

_____§ 2.  Ogłoszenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy  www.gminasiemkowice.pl i  Biuletynie  Informacji Publicznej.

_____§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice   na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu


Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie


 
«pierwszapoprzednia136137138139140141142143144145146147148149150następnaostatnia»

Strona 140 z 161
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego