Dzisiaj jest Poniedziałek. 26 października 2020. Imieniny obchodzą Dymitriusz, Ewaryst, Eweryst, Lucyna, Ludmiła, Lutosław, Łucjan. Do końca roku zostało 67 dni.
Aktualności z gminy...
Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2014 r. (.pdf 109,89 kB)

 
Orszak Trzech Króli
Autor: Jadwiga Freus   

_____Orszaki Trzech Króli organizowane w archidiecezji częstochowskiej przeszły 6 stycznia ulicami Częstochowy, Zawiercia, Radomska, Żarek,Wielunia i Działoszynia.
_____Orszak Trzech Króli w Działoszynie rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Działoszynie. Mieszkańcy licznie wzięli udział w tym kolorowym święcie w środku zimy.
_____Rodzi się nowa tradycja. Czy w Siemkowicach w przyszłym roku zorganizujemy podobny orszak, w którym uczestniczyć będą mieszkańcy naszej gminy?
_____Trzej Królowie już są. Odwiedzali w tym roku domy zapraszając mieszkańców do organizacji podobnego orszaku w 2015 roku.

Relacja z orszaku Trzech Króli w Działoszynie.

 
Zarządzenie Nr 199/2014
Autor: Jadwiga Freus   

Zarządzenie  Nr 199 / 2014

Wójta  Gminy  Siemkowice

z  dnia  07 stycznia  2014  roku

w  sprawie  ogłoszenia  naboru  wniosków o udzielenie dotacji na wspieranie  zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014r.

Na  podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2013 poz.594 z póżn.zm) art. 27, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  o sporcie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 127 ,poz. 857 z późn, zm. ) art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013r poz.885 z póź. zm.) oraz § 6, ust. 1 Uchwały Nr XV /67/2012  Rady  Gminy Siemkowice z dnia 24  lutego 2012 r w sprawie określenia warunków  i  trybu finansowania  rozwoju sportu  w  Gminie  Siemkowice

zarządzam co następuje:

_____§ 1. 1.Ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji  na wspieranie  zadań  z zakresu  rozwoju   sportu na terenie Gminy Siemkowice w 2014 roku.

_____ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

_____§ 2.  Ogłoszenie zostanie  podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na  tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Siemkowice, na stronie internetowej Gminy  www.gminasiemkowice.pl i  Biuletynie  Informacji Publicznej.

_____§ 3. Zarządzenie  wchodzi w  życie z  dniem  podjęcia.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wniosek  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Siemkowice   na wspieranie  zadań w zakresie rozwoju  sportu


Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie


 
Kalendarzyk odbioru odpadów komunalnych na 2014 rok
Autor: Krystyna Fryś   

Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Marchewki, Siemkowice, Ignaców, Miętno, Mokre, Ożegów, Mazaniec (od numeru 1 do 13), Borki oraz Laski w 3 poniedziałek miesiąca wg. poniższego kalendarzyka:


Bugaj Radoszewicki, Katarzynopole, Kije, Mierzanów, Pieńki Laskowskie, Radoszewice, Zmyślona, Delfina, Lipnik, Kolonia Lipnik, Tądle oraz 2 lokalizację z miejscowości Mokre nr 80 i nr 81 w 3 wtorek miesiąca wg. poniższego kalendarzyka:


 


Kalendarzyk do pobrania w wersji PDF:


Urząd Gminy w Siemkowicach informuję że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku wnoszone będą przez właścicieli nieruchomości za okres dwóch miesięcy w określonych terminach:

1) za styczeń - luty do 20 marca;

2) za marzec - kwiecień do 20 maja;

3) za maj - czerwiec do 20 lipca;

4) za lipiec- sierpień do września;

5) za wrzesień - październik do 20 listopada;

6) za listopad - grudzień do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zbierał upoważniony pracownik gminy a także właściciel nieruchomości może uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy w Siemkowicach albo przelewem na rachunek bankowy Gminy Siemkowice Nr 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 BS Warta O/Siemkowice.

 
Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach

Zadanie pn.: „Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Radoszewicach” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania 39 491,00

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi  - 36 891,00

 
Życzenia...

 
«pierwszapoprzednia136137138139140141142143144145146147148149150następnaostatnia»

Strona 145 z 166
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Poznaj Siemkowice z LGD


Siemkowice z lotu ptakaPunkt Przedszkolny "Przedszkole szansą na lepszy start"


Adopcja psów


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Radio Zw - Rowerem przez region


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów


Informacja Turystyczna

Baza Informacyjna


Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego

Oficjalna Strona Powiatu Pajęczańskiego