Dzisiaj jest Środa. 20 października 2021. Imieniny obchodzą Budzisława, Irena, Jan Kanty, Kleopatra, Wendelin, Witalis. Do końca roku zostało 73 dni.
Aktualności z gminy...
V Wojewódzkie św chrzanu w Osjakowie
Autor: Jadwiga Freus   
czwartek, 27 sierpnia 2015

23 sierpnia 2015 roku w Osjakowie odbyło się V Wojewódzkie św chrzanu ,,Nadwarciański chrzan ,,marka „regionu Łódzkiego”

Więcej informacji na temat święta promującego chrzan do którego należy sześć gmin, tj Siemkowice, Konopnica, Osjaków, Rusiec,  Kiełczygłów,  Działoszyn, odnajdziecie państwo na stronach Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Wielkiego Łuku Warty" Radia ZW oraz na stronach organizatora V edycji Gminy Osjaków.

Odnośniki:

http://www.krainawarty.pl/wladze/1034-v-wojewodzkie-swieto-chrzanu-nadwarcianski-chrzan-marka-regionu-lodzkiego

http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=17851

http://www.osjakow.pl/wydarzenia-kulturalne/420-v-wojewodzkie-swieto-chrzanu.html

 
Spływ kajaków rzeką Wartą
Autor: Jadwiga Freus   
środa, 26 sierpnia 2015

Już po raz drugi w miejscowości Zmyślona gościliśmy reprezentantów gmin należących do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Stowarzyszenie każdego roku organizuje kilka imprez ,które edukują, integrują i przede wszystkim promują piękno nadwarciańskiego krajobrazu. Tegoroczny spływ kajakowy po rzece Warcie to jedna z form promocji turystyki aktywnej by lepiej poznać nadwarciański region. W spływie uczestniczyło 40 reprezentantów gmin z powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i bełchatowskiego.

By gościć tak liczną grupę kajakarzy powstała nowa infrastruktura. W miejscowości Zmyślona posadowiona została altana przystankowa oraz został dobrze oznaczony i przygotowany dojazd do rzeki Warty .

 
Protokół z wyboru firmy mającej świadczyć usługi cateringowe dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Siemkowice
Autor: Izabela Marchewka   
poniedziałek, 24 sierpnia 2015

Na zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych w Radoszewicach, Lipniku i Ożegowie odpowiedziały następujące firmy:

 1. ECO-Catering Sp. z o.o – oferowana cena jednostkowa brutto posiłku 9,00 zł
 2. P.P.H.U „Podjadek” S.C – oferowana cena jednostkowa brutto posiłku 5,40 zł
 3. MOTEL „ŁASUCH” – oferta odrzucona z powodu braków formalnych  – brak wymaganych w zapytaniu ofertowym podpisanych załączników ( oświadczenie – załącznik Nr 2 i wzoru umowy Załącznik Nr 3 )

Po przeanalizowaniu ofert i zawartych w nich cen wybrano najkorzystniejszą ofertę, przedstawioną przez P.P.H.U Podjadek.


p.o Kierownik GOPS
Izabela Marchewka

Na „Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół podstawowych w Radoszewicach, Lipniku i Ożegowie” odpowiedziały następujące firmy”:

 

 1. ECO-Catering Sp. z o.o – oferowana cena jednostkowa brutto posiłku 9,00 zł

 2. P.P.H.U „Podjadek” S.C – oferowana cena jednostkowa brutto posiłku 5,40 zł

 3. MOTEL „ŁASUCH” – oferta odrzucona z powodu braków formalnych – brak wymaganych w zapytaniu ofertowym podpisanych załączników ( oświadczenie – załącznik Nr 2 i wzoru umowy Załącznik Nr 3 )

 

 

Po przeanalizowaniu ofert i zawartych w nich cen wybrano najkorzystniejszą ofertę, przedstawioną przez P.P.H.U Podjadek.

 

 

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 
Informacja dla osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
czwartek, 20 sierpnia 2015

 
Zaproszenie na szkolenie organizowane przez Biuro Powiatowe ARiMR w Pajęcznie
piątek, 07 sierpnia 2015

 
Zapytanie ofertowe o cenę na przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z Gminy Siemkowice
Autor: Izabela Marchewka   
środa, 05 sierpnia 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ


W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późń.zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: usługi dożywiania dzieci w szkołach podstawowych finansowana z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z dowozem.

 

1. Zamawiający :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach,

ul. Plac XXX-lecia PRL 1, 98-354 Siemkowice

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie i dowóz posiłku dla ok. 65 dzieci w szkołach: PSP Ożegów, PSP Lipnik, PSP Radoszewice

 

3.Termin realizacji zamówienia 02.09.2015 – 23.06.2016 r.

 • Kryterium wyboru: Cena jest istotnym kryterium oceny ofert

 

4. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Zamawiający oczekuje przygotowania jednego gorącego posiłku w postaci : 2 dni w tyg. zupa z wkładką mięsną (podana z chlebem, makaronem, ryżem lub ziemniakami) i 3 dni drugie danie z surówką - w tygodniu dla każdego dziecka. Dopuszcza się również na drugie danie: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety,
 • Jedna porcja zupy powinna mieć objętość 400 ml,
 • Drugie danie o gramaturze nie mniejszej niż 450 gramów: ziemniaki lub zamiennik (tj. makaron, ryż lub inne) 200 g, mięso 100 g i surówka 150 g,
 • Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal,
 • Posiłki muszą być porządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą wykonane być ze świeżych i wyłącznie naturalnych produktów (wg. Norm żywienia Instytutu żywności i żywienia w Warszawie),
 • Wykonawca będzie dostarczać gorące posiłki własnym transportem w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie temperatury oraz jakości pożywienia,
 • Wykonawca zapewnia częściowo naczynia – talerze, sztućce,
 • Brudne naczynia zabierane będą przez wykonawcę i przywożone czyste – zgodnie z przepisami wyparzone,
 • Wykonawca zobowiązany jest do ustalania harmonogramu dostarczania posiłków (dni i godziny) z Dyrektorami w/w szkół,
 • Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem i dostarczany Dyrektorom do szkół. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Dyrektorów szkół będą brane pod uwag przez Wykonawcę,
 • Wykonawca powinien zaoferować cenę zawierającą w sobie wszystkie nośniki kosztów (również transportu) dla okresu wykonania zamówienia,
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
 • Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

 • oferta,
 • oświadczenie oferenta,
 • umowa.

 

6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę (załącznik nr 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr 2) i wzorem umowy (załącznik nr 3) należy złożyć w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach”

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 21.08.2015r. do godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemkowicach, pok. 38, lub przesłać pocztą.

 

8. Termin związania ofertą 02.09.2015 – 23.06.2016.


9. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienie: Izabela Marchewka, tel. 43/ 84-72-69

Załącznik nr 1 - oferta
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Załącznik nr 3 - wzór umowy

p.o Kierownik GOPS

Izabela Marchewka

 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych 2015 Email
Autor: Andrzej Jendraszczyk   
wtorek, 04 sierpnia 2015

Urząd Gminy w Siemkowicach informuje, że w dniach 17-19 sierpnia 2015r. od godz. 6.00 z terenu całej gminy odbędzie się nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane przez firmę „EKO-REGION” Sp. z o.o. „ z siedzibą w Bełchatowie w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

Wersalki, tapczany, łóżka, fotele, elementy stolarki, okna, dywany, wykładziny, metale(złom), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory, pralki, radia, drukarki, odkurzacze, lodówki), zużyte opony o średnicy do 1200 mm, baterie i akumulatory oraz odpady ulegające biodegradacji (powiązane gałęzie, listwy drewniane).

Odpady należy wystawić przy drodze w widoczne miejsce.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z POSESJI PRYWATNYCH W GMINIE SIEMKOWICE ORGANIZOWANY W DNIACH 
17.08.2015r.  –  19 .08.2015r
.

17.08.2015r.

18.08.2015r.

19.08.2015r.

1. Radoszewice
ul. Słomiana
ul. Kociołek
ul. Polna
ul. Żychty
ul. Targowa
ul. Cmentarna
ul. L.A. Niemojewskich
ul. Osjakowska
ul. Młyńska
ul. Zmyślańska
ul. Kasztańska
ul. Składowa
ul. Starowiejska
ul. Pasieka
ul. Trakt Siemkowicki
ul. Powst. Styczniowego
ul. Niwa
ul. Górki
ul. Szewczyki
2 . Kije,
3. Katarzynopole,
4. Zmyślona,
5. Mierzanów,
6. Bugaj Radoszewicki,

1. Pieńki Laskowskie
2. Laski,
3. Tądle,
4. Borki,
5. Mazaniec
6. Lipnik,
7. Kol. Lipnik,
8. Delfina,
9. Bugaj Lipnicki,
10. Łukomierz

1. Siemkowice
ul. Wierzbowa
ul. Parkowa
ul. Dolna
ul. Nowa
ul. Szkolna
ul. Częstochowska
ul. Widawska
ul. 18-go Stycznia
ul. Polna
ul. Łąkowa
ul. Dworcowa
ul. Górna
ul. Krótka
ul. Dziegieciów
ul. Bolesława Prusa
ul. W. Reymonta
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Gajówka –Młynki
ul. Gajówka -Papierek
ul. Karczówki
ul. 22-Lipca
ul. Plac XXX-Lecia PRL
ul. Adama Mickiewicza
ul. Poręby
2. Marchewki,
3. Ignaców,
4. Miętno,
5. Mokre,
6. Ożegów
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Nowa
ul. Piaskowa
ul. Podgórze
ul. 18-go Stycznia
ul. Szkolna
ul. Wierzbowa
ul. Wiśniowa

17.08.2015r.

18.08.2015r.

19.08.2015r.

1. Radoszewice
ul. Słomiana
ul. Kociołek
ul. Polna
ul. Żychty
ul. Targowa
ul. Cmentarna
ul. L.A. Niemojewskich
ul. Osjakowska
ul. Młyńska
ul. Zmyślańska
ul. Kasztańska
ul. Składowa
ul. Starowiejska
ul. Pasieka
ul. Trakt Siemkowicki
ul. Powst. Styczniowego
ul. Niwa
ul. Górki
ul. Szewczyki
2 . Kije,
3. Katarzynopole,
4. Zmyślona,
5. Mierzanów,
6. Bugaj Radoszewicki,

1. Pieńki Laskowskie
2. Laski,
3. Tądle,
4. Borki,
5. Mazaniec
6. Lipnik,
7. Kol. Lipnik,
8. Delfina,
9. Bugaj Lipnicki,
10. Łukomierz

1. Siemkowice
ul. Wierzbowa
ul. Parkowa
ul. Dolna
ul. Nowa
ul. Szkolna
ul. Częstochowska
ul. Widawska
ul. 18-go Stycznia
ul. Polna
ul. Łąkowa
ul. Dworcowa
ul. Górna
ul. Krótka
ul. Dziegieciów
ul. Bolesława Prusa
ul. W. Reymonta
ul. Henryka Sienkiewicza
ul. Juliusza Słowackiego
ul. Gajówka –Młynki
ul. Gajówka -Papierek
ul. Karczówki
ul. 22-Lipca
ul. Plac XXX-Lecia PRL
ul. Adama Mickiewicza
ul. Poręby
2. Marchewki,
3. Ignaców,
4. Miętno,
5. Mokre,
6. Ożegów
ul. Leśna
ul. Łąkowa
ul. Nowa
ul. Piaskowa
ul. Podgórze
ul. 18-go Stycznia
ul. Szkolna
ul. Wierzbowa
ul. Wiśniowa

 
Karta Dużej Rodziny w gminie Siemkowice
Autor: GOPS Siemkowice   
wtorek, 04 sierpnia 2015

■  Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest na wniosek rodziny, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie stanowi kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Gdzie należy się zgłosić po kartę?

Procedurą wydawania kart zajmuje się GOPS w Siemkowicach: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 nr tel. (43) 841-72-69;

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. W przypadku zgubienia karty - duplikat wydawany jest za  opłatą 9,21 zł.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KARCIE DUŻEJ RODZINY ORAZ OFERTA PARTNERÓW: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 
Komunikat Wójta Gminy Siemkowice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Siemkowice w referendum ogólnopolskim
wtorek, 21 lipca 2015

 
Informacja w sprawie działalności ośrodka zdrowia w Siemkowicach
Autor: Zofia Kotynia   
wtorek, 21 lipca 2015

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 września 2015 r. rozpoczyna działalność Gminny Ośrodek Zdrowia w Siemkowicach, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Siemkowice.


Przychodnia będzie czynna od pn - pt w godz. 0800 do 1800.


W skład Ośrodka Zdrowia wchodzi przychodnia z następującymi komórkami organizacyjnymi:

1) Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

2) Poradnia lekarza  pediatry Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

3) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej,

4) Poradnia/gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

5) Punkt szczepień,

6) Gabinet zabiegowy,

7) Gabinet medycyny szkolnej.

W najbliższym czasie zostaną przekazane informacje dotyczące składania deklaracji pacjenta.

z poważaniem

Zofia Kotynia

 
Zwrot podatku akcyzowego dla rolników za II półrocze 2015 r.
poniedziałek, 13 lipca 2015

Informuje się mieszkańców gminy ,że w 2015r producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu tego producenta rolnego w terminie:

od 01 sierpnia 2015r do 31 sierpnia 2015r wraz z fakturami z okresu od 01.02.2015 do 31.07.2015r.

Stawka wynosi 0,95 zł od 1 litra oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015r wyniesie 81,70 zł.

Przekazanie zwrotu podatku /zgodnie z zaleceniem RIO/  zostanie dokonane za pośrednictwem konta bankowego, które należy wskazać we wniosku.

 
«pierwszapoprzednia767778798081828384858687888990następnaostatnia»

Strona 87 z 114
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów