Dzisiaj jest Poniedziałek. 20 września 2021. Imieniny obchodzą Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg, Ostap, Sozant. Do końca roku zostało 103 dni.
Aktualności z gminy...
Informacja o obowiązku wyposażenia swoich posesji w zbiorniki bezodpływowe na ścieki.
Autor: Andrzej Jendraszczyk   
piątek, 15 maja 2015

 
Ogłoszenie - ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/I
piątek, 08 maja 2015

Siemkowice, dnia 2015.05.08

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców gminy Siemkowice, że w dniu 12 maja br. (termin zapasowy 13 maja br.), w godzinach 6.00 – 19.00, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE-KAPER 15/I.

Jednym z elementów planowanego treningu będzie między innymi sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów, po otrzymaniu polecenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

Ponieważ nie wiadomo na jakim terenie będą prowadzone krajowe ćwiczenia podczas których w godz. od 6-19 możliwe będzie dwukrotne 3 minutowe wyemitowanie sygnału dźwiękowego ( włączenie syren ), w związku z czym o zamiarze przeprowadzenia treningu systemu należy poinformować mieszkańców z 24 – godzinnym wyprzedzeniem.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, powyższą informację przekaże do publicznej wiadomości za pomocą Radia Łódź oraz Ośrodka Łódzkiego Telewizji Polskiej SA.

Szef OC Gminy Siemkowice

Wójt Gminy Siemkowice

 
Gminne Świeto Straży 2015
Autor: Jadwiga Freus   
czwartek, 07 maja 2015

Z okazji Gminnego Święta Straży

Wszystkim strażakom, druhom i druhnom z jednostek OSP z terenu Gminy Siemkowice,
z okazji Dnia Strażaka dziękujemy i składamy wyrazy uznania,
za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie,
za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych,
za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań i zagrożeń.

3 maja 2015 roku w miejscowości Mokre w Gminie Siemkowice odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Tegorocznym organizatorem strażackiego święta  była jednostka OSP w Mokrym.

Przybyłe na uroczystość jednostki wraz z pocztami sztandarowymi uformowały kolumnę na początku wsi Mokre by z Orkiestrą Dętą z Siemkowic przemaszerować na plac obok remizy OSP. Druhowie gminnego święta wraz z mieszkańcami i gośćmi zaproszonymi uczestniczyli w mszy polowej, którą celebrował proboszcz parafii z Krzeczowa ks. Andrzej Chałupka. Gości w imieniu strażaków przywitał Waldemar Moryń Prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Siemkowicach.

Na uroczyste obchody przybyli:

Czytaj więcej...
 
Zaproszenie - Sieradzkie Wrota Czasu
poniedziałek, 04 maja 2015

 
Konkurs na dzierżawę gruntu
Autor: Mariusz Bereś   
czwartek, 30 kwietnia 2015

Siemkowice, dn. 29.04.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy w Siemkowicach ogłasza konkurs na dzierżawę nieruchomości (działek rolnych – łąka), oznaczonych numerami ewidencyjnymi Nr 200, 201, 202 położonych w obrębie Siemkowice, o łącznej powierzchni 0,84 ha na okres do 3 lat.

Cenę minimalną określa się jako równowartość 1,68 q żyta, wg ceny stanowiącej podstawę naliczania podatku rolnego.

Oferty na piśmie w zaklejonych i podpisanych kopertach można składać do dnia 07.05.2008 r. do godziny 900. Otwarcie kopert może nastąpić w obecności zainteresowanych, jak i bez ich udziału. W takim przypadku o rozstrzygnięciu zostaną poinformowani na piśmie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 07.05.2014 r. o godz. 1000. Konkurs wygra osoba, która poda najwyższą cenę wyrażoną w kwintalach żyta.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie bydła i złożenie pisemnej oferty.

Ofertę należy składać w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Siemkowice.

 
Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015r.

 
Komunikat Łodzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
wtorek, 21 kwietnia 2015

 
Wybory do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego
piątek, 17 kwietnia 2015

Informujemy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 25 listopada 2014 r. uchwałą Nr 9/2014 zarządziła termin wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych , w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień  31 maja 2015 r. (niedziela) od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Dokumenty dla kandydatów do rejestracji są dostępne:

 • na stronie internetowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego: http://izbarolnicza.lodz.pl
 • w Powiatowym Biurze Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęcznie,
 • w Urzędzie Gminy Siemkowice, pokój nr 11.


Osobami uprawnionymi do głosowania są:podatnicy podatku rolnego,

 • podatnicy podatku od działów specjalnych produkcji rolnej,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy wnieśli wkład gruntowy do spółdzielni.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych  z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych przedstawia się następująco:

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej w dniu 3 kwietnia 2015 r

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 1 maja 2015 r.

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu 4 maja 2015 r.

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 6 maja 2015 r.

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 8 maja 2015 r.

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej w dniu 11 maja 2015 r.

zgłaszanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych w celu zarejestrowania

najpóźniej w dniu 15 maja 2015 r.

 • powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej,
 • przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej w dniu 17 maja 2015 r.

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu 21 maja 2015 r.

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

do godz. 24:00
30 maja 2015 r.

dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

do godz. 24:00
30 maja 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do głosowania komisjom obwodowym

godz. 8:00-18:00
31 maja 2015 r.

GŁOSOWANIE

najpóźniej w dniu 21 czerwca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu 12 lipca 2015 r.

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia

 
Gminny Konkurs Recytatorski
Autor: Jadwiga Freus   
wtorek, 14 kwietnia 2015

10 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Radoszewicach odbył się Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów Szkół Podstawowych z Gminy Siemkowice.

Jury konkursu w składzie:

 • Górecka Anna - PSP Lipnik,
 • Iwona Borek – PSP Siemkowice,
 • Katarzyna Łuszczyk - PSP Ożegów,
 • Anna Kułak – PSP Radoszewice,
 • Jadwiga Freus - Urząd Gminy.

Z uwagą i w skupieniu przesłuchało 17 uczniów.

Kategoria wiekowa klasy I/III:

I   miejsce Maja Sikora PSP w Siemkowice
II   miejsce Kacper Andelt
PSP w Siemkowice
III   miejsce Marcelina Kułak PSP w Radoszewicach

Kategoria wiekowa klasy IV/VI:

Czytaj więcej...
 
ODDZIAŁ REGIONALNY KRUS W ŁODZI INFORMUJE:
czwartek, 09 kwietnia 2015

KRUS w Łodzi informuje:

1. Umowy zlecenia, umowy agencyjne

Ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w  zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość:

Czytaj więcej...
 
Życzenia Wielkanocne
piątek, 03 kwietnia 2015

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i odradzającego się życia.

Czas pełen wiary i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju

i serdecznych spotkań w rodzinnym gronie.

życzą


Wójt Gminy Siemkowice

Zofia Kotynia


Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Moryń

 
«pierwszapoprzednia767778798081828384858687888990następnaostatnia»

Strona 88 z 113
 

Powitanie

Witam serdecznie na oficjalnym portalu Gminy Siemkowice - Wójt Zofia Kotynia.

 

Polecane Strony


GOPS Siemkowice


Siemkowice z lotu ptaka


Gospodarka Łowiecka


Pomoc w zarządzaniu mikro firmą


Program Aktywny Samorząd


Szkoła Podstawowa w Radoszewicach

Szkoła Podstawowa w Radoszewicach


Szkoła Podstawowa w Lipniku


Koło Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów